UZLAŞTIRICI ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ!


Arabuluculuk

Günümüzde, barışçıl yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözümünde, sorunlarla kişiler ve kişisel yaklaşımlar ayrılır, tarafların hukuki ve kişisel durumundan çok menfaatlerine odaklanılır. Farklı çözüm imkân ve yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, farklı çözüm seçeneklerinin üretilmesi mümkündür.

Arabuluculukta geleceğe bakılarak menfaat ve ihtiyaçlara odaklanılır. Menfaatin korunması esasıyla çalışılır; çözüm, yöntem ve tarzları esnektir. Hem zamandan tasarruf sağlanır hem daha az masraflıdır. Arabuluculukta süreç ve sonuç tarafların kontrolündedir.
Uyuşmazlıklara en önemli etkisi ise; yargının uzun ve masraflı süreçlerinin dışında, tarafların hak kaybına neden olmadan uyuşmazlığı hızlıca çözüme kavuşturmasıdır.

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan sonra mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Arabuluculuk yoluna başvuru ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler.Tahkim

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların (satım, dağıtım, inşaat, finans, şirketler hukuku gibi) devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir. Taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilirler.
Tahkim gerek Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların kurumsal tahkim yoluyla bağlayıcı, nihai ve icra edilebilir ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, uzmanlaşmış, esnek, devlet mahkemelerine göre çok daha az masraflı bir uyuşmazlık çözme yoludur.
Tahkim sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhâl icrası söz konusudur.
UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, milletlerarası bir tahkim için gerekli tüm hukuki düzenlemelere sahiptir.Uzman Görüşü / Danışmanlık

Uzman görüşü/Uzman mütalaası, uyuşmazlığın tüm aşamalarında tarafların mevcut iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispatlamak veya güçlendirmek amacıyla, konusunda bilgi ve tecrübe sahibi uzmanlardan bireysel olarak veya kanuni vekilleri aracılığıyla talep ettikleri ve inceleme neticesinde rapor olarak sunulan görüşe denir. Merkezimizde, arabuluculuk sürecinde teknik konularda yaşanan uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda, ihtiyaçlarınız doğrultusunda, alanında uzman bilirkişiler tarafından teknik sorundan kaynaklı uyuşmazlığa ilişkin gerekli tespitler yapılıp eksiklikler giderilerek bağımsız ve tarafsız uzman raporu alınabilmektedir.
Uzman raporu ile konunun çözümünde hem zamandan tasarruf edilebilmekte hem de en doğru ve adaletli sonuca ulaşılabilmektedir.
Uzman görüşü, arabuluculuk sürecinde, teknik ve özel bilgi gerektiren konularda uyuşmazlığın çözümü konusunda memnuniyet oluşturan bir yöntemdir.